Giới thiệu

Lĩnh vực, phương châm hoạt động: Công  ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Thương mại Nhật Anh hoạt động trong lĩnh vực: xây dựng các công trình dân dụng & công nghiệp, giao thông (cầu, đường,…), thủy lợi, thi công đường dây điện trung thế, hạ thế dưới 35 Kv, san lắp mặt bằng, sản xuất gạch lát màu, gạch block không nung, mua  bán vật liệu xây dựng, vật tư chuyên ngành điện, kinh doanh nhà nghỉ, giám sát các công trình dân dụng & công nghiệp. Với nguyên tắc họat động “ Uy tín – chất... [+ Chi tiết ]

 

dịch vụ

Công trình

Vật tư

Góc tư vấn

Tin Tức

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn khách hàng

Name: Mr Don

Name: Mr Bean